Jesteś zaintersowany ofertą?
Zostaw nam swój e-mail, skontaktujemy się z Tobą.

Opis nieruchomości

Prawo użytkowania wieczystego. Działki niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

  • działka nr 701/4 o powierzchni 0,9702 ha (PS - pastwiska trwałe)
  • działka nr 701/6 o powierzchni 0,6132 ha (Ł - łąki trwałe)

z obrębu ewidencyjnego 0013 Lipnik, gmina Stargard Szczeciński.

Działki posiadają urządzoną księgę wieczystą KW nr SZ1T/00075219/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Warunki techniczne obejmujące działkę nr 701/4:

  • Kształt działki - korzystny w formie prostokąta 
  • Ukształtowanie terenu - teren płaski
  • Uzbrojenie techniczne - brak
  • Dostępność do drogi publicznej - dostęp z dawnej drogi krajowej Nr 10 oraz drogę wewnętrzną.

 

Warunki techniczne obejmujące działkę nr 701/6:

  • Kształt działki - korzystny w formie prostokąta 
  • Ukształtowanie terenu - teren płaski
  • Uzbrojenie techniczne - brak
  • Dostępność do drogi publicznej - dostęp z dawnej drogi krajowej Nr 10 oraz drogę wewnętrzną.