Kontakt

AMBER Sp. z o. o.
ul. Energetyków 3/4
70-952 Szczecin

tel. (+48) 91 424 79 70,

fax (+48) 91 424 79 71.

Sprzedaż działek budowlanych Małe Błonia: 91 424 79 73.

Sprzedaż mieszkań: 91 424 79 73.

NIP 955-18-81-797
REGON 811632301

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000198993
Kapitał zakładowy 4.065.750,00 zł

Konto bankowe: Bank PKO BP 20 1020 4795 0000 9302 0117 3012

info@amber.nieruchomosci.pl
www.amber.nieruchomosci.pl


INVEST-EURO Sp. z o.o.
ul. Energetyków 3/4
70-952 Szczecin

tel. (+48) 91 424 79 70,

fax (+48) 91 424 79 71.

NIP 955-16-57-634
REGON 810980218

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000116063,
Kapitał Zakładowy 2 250 000,00 zł

Konto bankowe: BRE Bank SA, 82 1140 1137 0000 5005 6500 1001

info@investeuro.com.pl
www.investeuro.com.pl