Kontakt

AMBER Sp. z o. o.
ul. Energetyków 3/4
70-952 Szczecin

tel. (+48) 91 424 79 70

 

NIP 9551881797
REGON 811632301

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000198993
Kapitał zakładowy 6 319 566,00 zł

Konto bankowe: Bank PKO BP 20 1020 4795 0000 9302 0117 3012

info@amber.nieruchomosci.pl
www.amber.nieruchomosci.pl