Jesteś zaintersowany ofertą?
Zostaw nam swój e-mail, skontaktujemy się z Tobą.

Zagospodarowanie

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II, przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolami 81ZP,US,Ut, 86MW,U,Ut (działka nr 190/6) oraz 86MW,U,Ut (działki nr 191/2 i 192), co oznacza że dopuszcza się na przedmiotowym terenie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową związaną z obsługą turystów np. hotel.

Ukształtowanie terenu pozwala na właściwe rozmieszczenie planowanego budynku, zapewniając tym samym piękny widok na jezioro. Dodatkowym atutem jest doskonała lokalizacja w niewielkiej odległości od centrum miasta. Infrastruktura (media, dojazd) pozwala na szybkie rozpoczęcie budowy, co wiąże się z krótkim terminem zwrotu inwestycji.


Gmina rozpoczęła procedury administracyjne związane z inwestycją polegającą na budowie infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Ińsku (promenada Ińsko). Przed projektowanym budynkiem od strony jeziora zaprojektowany jest ciąg pieszy prowadzący do głównej plaży miasta. Przewidziane jest również pozostawienie istniejącego małego kąpieliska, zlokalizowanego w niewielkiej odległości od omawianej nieruchomości