Jesteś zaintersowany ofertą?
Zostaw nam swój e-mail, skontaktujemy się z Tobą.

Opis nieruchomości

Prawo własności. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 190/6, 191/2 i 192 o łącznej powierzchni 1043 m2, z obrębu ewidencyjnego 0001 Ińsko, gmina Ińsko. Grunty ww. działek w ewidencji oznaczone są jako zurbanizowane tereny niezabudowane BP.

Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II.

Działki posiadają urządzoną ksiegę  wieczystą KW nr SZ1T/00055686/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Warunki techniczne obejmujące całą nieruchomość:

  • Kształt działki: korzystny, w formie prostokąta, (ok. 36 m szerokości i 30 m długości),
  • Ukształtowanie terenu: teren o niewielkim pochyleniu w stronę jeziora, umożliwiającym realizację inwestycji,
  • Uzbrojenie techniczne: teren uzbrojony w sieć wodociągową, gazową, kanalizacyjną, elektryczną i telekomunikacyjną,
  • Dostępność do drogi publicznej: dostęp z dróg gminnych,