Osiedle Małe Błonia Grunty pod zabudowę wielorodzinną


Jesteś zaintersowany ofertą?
Zostaw nam swój e-mail, skontaktujemy się z Tobą.

Daniel Wilk
tel. +48 91 424 79 73
tel. 603 204 746
wilk@amber.nieruchomosci.pl

Zagospodarowanie

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  "Żelechowa - Łączna", który przewiduje dla poszczególnych terenów nastepujące parametry:

Plan zagospodarowania przestrzennego

Etapy i zadania

Teren o symbolu P.Z.3127.MW,U (działka nr 188/3 - Etap I zadanie 6):

 • przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami,
 • dopuszczalny zakres usług: obsługa firm i klientów +  edukacja, kultura, w tym biblioteka publiczna, handel detaliczny w lokalach o pow. użytkowej do 100 m2, max. pow. sprzedaży obiektów handlowych – 400 m2,
 • udział pow. biologicznie czynnej – min. 50%,
 • wskaźnik zabudowy – 40%,
 • wysokość budynków dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: od 3 do 4 kondygnacji, do 16m, dla usługowej: do 4 kondygnacji, do 16 m,
 • dachy minimum dwuspadowe, kąt od 30º do 40º (dopuszczalne częściowo płaskie),
 • lokalizację usług dopuszcza się: w budynkach mieszkalnych lub w obiektach dobudowanych,
 • zakaz: lokalizacji usług powyżej 1 kondygnacji w budynkach wielorodzinnych, lokalizacji garaży naziemnych,
 • min. pow. działek dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1200 m2,
 • min. szerokość frontu działki od dróg P.Z.3079.KD.L I P.Z.3015.KD.D – 30 m,
ETAP I Zadanie 6 - nie objęty pozwoleniem na budowę
Powierzchnia terenu (działka 188/3) – 6 393 m2
PUM max. – 8 107 m2


Teren o symbolu P.Z.3066.MW,U (działka nr 3/145 - Etap I zadanie 1 i 2):

 • przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (również jako jednorodzinna) z usługami,
 • dopuszczalny zakres usług: obsługa firm i klientów +  edukacja, kultura, w tym biblioteka publiczna, handel detaliczny w lokalach o pow. użytkowej do 100 m2, max. pow. sprzedaży obiektów handlowych – 400 m2,
 • udział pow. biologicznie czynnej – min. 50%,
 • wskaźnik zabudowy – 40%,
 • wysokość budynków dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: od 3 do 4 kondygnacji, do 16m, mieszkaniowej jednorodzinnej: od 2 do 3 kondygnacji w tym trzecia jako poddasze użytkowe, do 12 m,  dla usługowej: do 4 kondygnacji, do 16 m,
 • dachy minimum dwuspadowe, kąt od 30º do 40º (dopuszczalne częściowo płaskie),
 • lokalizację usług dopuszcza się: w budynkach mieszkalnych lub w obiektach dobudowanych,
 • zakaz: lokalizacji usług powyżej 1 kondygnacji w budynkach wielorodzinnych, lokalizacji garaży naziemnych z wyjatkiem działek o zabudowie jednorodzinnej, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów gospodarczych oraz nowych obiektów gospodarczych na nieruchomości połozonej przy ul. Łącznej 4a i 4b, lokalizacji reklam od strony ul. Zbiorczej,
 • min. pow. działek dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1200 m2, dla jednorodzinnej - 500 m2,
 • min. szerokość frontu działki od dróg P.Z.3079.KD.L I P.Z.3015.KD.D – 30 m,
ETAP I Zadanie 1 - objęty pozwoleniem na budowę
Powierzchnia terenu (część działki 3/145) – 8 741 m2
PUM projektowany – 8 055 m2

ETAP I Zadanie 2- objęty pozwoleniem na budowę
Powierzchnia terenu (część działki 3/145) – 5 963 m2
PUM projektowany – 6 679 m2

Teren o symbolu P.Z.3062.MW,U (działki nr 3/146 i 3/147 - Etap I zadanie 7 i 8):

 • przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami,
 • dopuszczalny zakres usług: obsługa firm i klientów +  edukacja, kultura, w tym biblioteka publiczna, handel detaliczny w lokalach o pow. użytkowej do 100 m2, max. pow. sprzedaży obiektów handlowych – 400 m2,
 • udział pow. biologicznie czynnej – min. 50%,
 • wskaźnik zabudowy – 40%,
 • wysokość budynków dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: od 3 do 4 kondygnacji, do 16m, dla usługowej: do 4 kondygnacji, do 16 m,
 • dachy minimum dwuspadowe, kąt od 30º do 40º (dopuszczalne częściowo płaskie),
 • lokalizację usług dopuszcza się: w budynkach mieszkalnych lub w obiektach dobudowanych,
 • zakaz: lokalizacji usług powyżej 1 kondygnacji w budynkach wielorodzinnych, lokalizacji garaży naziemnych,
 • min. pow. działek dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1200 m2,
 • min. szerokość frontu działki od dróg publicznych – 30 m,
ETAP I Zadanie  7 i 8 - nie objęty pozwoleniem na budowę
Powierzchnia terenu (działki  nr 3/146 i 3/147) – 19 774 m2
PUM projektowany – 22 147 m2
Sprzedaż działki nr 3/147 nastąpi wraz z udziałem 1/2 częsci w działce numer 3/158 o pow. 1297 m2 (ul. Pustułki - droga wewnętrzna).