Osiedle Małe Błonia Grunty pod zabudowę wielorodzinną


Jesteś zaintersowany ofertą?
Zostaw nam swój e-mail, skontaktujemy się z Tobą.

Daniel Wilk
tel. +48 91 424 79 73
tel. 603 204 746
wilk@amber.nieruchomosci.pl

Opis nieruchomości

Prawo własności. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 188/3, 3/145, 3/146, 3/147 oraz udział w dzialce drogowej nr 3/158 o łącznej powierzchni 4,0871 ha, z obrębu ewidencyjnego 3085, Nad Odrą 85.

Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Łączna" w Szczecinie.

Działki posiadają urządzoną księgę wieczystą KW nr SZ1S/00172158/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych.

Warunki techniczne obejmujące całą nieruchomość:

  • Kształt działek: korzystny
  • Ukształtowanie terenu: teren płaski,
  • Uzbrojenie techniczne: teren w pełni uzbrojony: sieć wodociągową, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna, projektowana sieć cieplna,
  • Dostępność do drogi publicznej: dostęp ul. Łącznej i nowobudowanej Trasy Północnej poprzez ul. Małe Błonia  ul. Świergotki  (drogi klasy L, nawierzchnia bitumiczna, chodniki obustronne, ścieżka rowerowa, oświetlenie ulic).