Jesteś zaintersowany ofertą?
Zostaw nam swój e-mail, skontaktujemy się z Tobą.

Opis nieruchomości

Prawo własności. Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 207/9, 207/10 i 207/15 o powierzchniach 476, 546 i 566 m2 z obrębu ewidencyjnego 0001 Ińsko, gmina Ińsko. Przedmiotowe grunty w ewidencji oznaczone są jako: zurbanizowane tereny zabudowane BP.

Działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II.

Działki posiadają urządzoną księgę wieczystą KW nr SZ1T/00050981/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział Księg Wieczystych.

Warunki techniczne obejmujące całą nieruchomość:

  • Kształt działek: regularny, w  większości zbliżony do prostokąta, umożliwiający dogodną realizację inwestycji, front wydzielonych działek min. 15 metrów,
  • Ukształtowanie terenu: teren głównie płaski, na wzniesieniu umożliwiającym widok na jezioro,
  • Uzbrojenie techniczne: doprowadzone do granicy działki przyłącza: elektryczne, wody gazu oraz kanalizacji sanitarnej.
  • Dostępność do drogi publicznej: dostęp z dróg gminnych oraz z drogi wojewódzkiej Nr 151 poprzez drogi wewnętrzne i istniejące zjazdy.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obreb I i obręb II, przedmiotowe działki budowlane położne są w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolami 85MW,MN,U, co oznacza że dopuszcza się na przedmiotowym terenie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub jednorodzinną oraz zabudowę usługową.

Przedmiotowe działki są doskonałą inwestycją ze względu na możliwości zlokalizowania zabudowy mieszkaniowej zarówno wielorodzinnej jak i wolnostojącej oraz usług związanych z obsługą turystów. Ukształtowanie terenu pozwala na właściwe rozmieszczenie planowanych budynków w bliskości jeziora i lasów obcujące z naturą. Dodatkowym atutem jest doskonała lokalizacja przy głównej drodze prowadzącej do centrum miasta. Infrastruktura (media, dojazd) pozwala na szybkie rozpoczęcie budowy co wiąże się z krótkim terminem zwrotu inwestycji.