Osiedle Małe Błonia Grunty pod usługi handlowe


Jesteś zaintersowany ofertą?
Zostaw nam swój e-mail, skontaktujemy się z Tobą.

Daniel Wilk
tel. +48 91 424 79 73
tel. 603 204 746
wilk@amber.nieruchomosci.pl

Zagospodarowanie

Nieruchomość objęta jest, będącym w trakcie zmian, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  "Żelechowa - Łączna", który przewiduje:

  • dopuszczenie usług handlowych o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000 m2 w wyodrębnionych obiektach,
  • dopuszczalny minimalny udział terenu biologicznie czynnego na poziomie 20% powierzchni terenu elementarnego,
  • dopuszczalną maksymalna powierzchnia zabudowy na poziomie 70% powierzchni terenu elementarnego,
  • dopuszczalną maksymalna wysokość zabudowy usługowej do 3 kondygnacji, nie więcej niż 13 m,
  • dopuszczenie przykrycia budynków dachami płaskimi.

 

 

 

 

Wstępne założenia koncepcji zespołu handlowego obejmują swym zakresem budowę trzech galerii handlowych, w których można zlokalizować różnego rodzaju działalności usługowe a także budynku biurowego (IV kon). Przewidziano również miejsca parkingowe dla klientów.

Teren przedmiotowej inwestycji i tereny okalające to rejon intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, lecz bardzo ubogi w obiekty handlowe i usługowe. Obiekty handlowe zlokalizowane na terenie przedmiotowej nieruchomości będą cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców osiedli przylegających oraz osób zamieszkujących północne dzielnice miasta, jak również, dzięki powstającej obok nieruchomości Trasie Północnej, mieszkańców okolicznych Polic.