Szczecin, ul. Ku Słońcu Nieruchomość niezabudowana


Jesteś zaintersowany ofertą?
Zostaw nam swój e-mail, skontaktujemy się z Tobą.

Daniel Wilk
tel. +48 91 424 79 73
tel. 603 204 746
wilk@amber.nieruchomosci.pl

Zagospodarowanie

Dla działki nr 175 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja nr 309/14 z dnia 06.11.2014r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku z przeznaczeniem na ośrodek opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku.

Ważniejsze ustalenia decyzji o warunkach zabudowy:

  • funkcja zabudowy - usługowa - usługi zdrowia i opieki,
  • linia zabudowy - ustala się obowiązującą linię zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym,
  • wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalny wskaźnik zabudowy terenu inwestycji do 35%, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%,
  • szerokość elewacji frontowej - od ul. Ku Słońcu w przedziale 9,4-36 m, a od ul. Okulickiego w przedziale 9,4-21 m,
  • wysokość elewacji frontowej - w przedziale od 7,0 do 10,5 m mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku. Dopuszcza się maksymalną wysokość zabudowy do 14 m z zastrzeżeniem wycofania ostatniej kondygnacji w stosunku do głównego lica ściany od ulicy Ku Słońcu i Okulickiego na minimum 1 m, a od strony zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej (elewacja południowo-zachodnia) na minimum 2 m,
  • geometria dachów - dachy płaskie,
Zgodnie z treścią „Umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste i Umową sprzedaży oraz Oświadczeniem o ustanowieniu służebności przesyłu” przedmiotową inwestycję należy zakończyć do dnia 08.11.2017r., poprzez oddanie budynku do użytkowania.